Chinese Celebrity List >>>
Xu KaiZhao LusiYang Yang

Wang Jingsong (Chin-sung Wang) Profile

Wang Jingsong

Wang Jingsong(王劲松, Chin-sung Wang), born on November 15, 1967, in Xuzhou City, Jiangsu Province, is a Chinese actor.

In 2006, he played the role of eunuch Yang Jinshui in the historical drama Ming Dynasty in 1566. In the same year, he acted in the drama Legend of Xiang Xi, playing Mr. Qu of Qingxi Academy in Ma Xipu.

In 2015, he portrayed Marquis Yan Que in Nirvana in Fire and Li Moqun in Sparrow.

He also appeared in many popular works, such as Growling Tiger, Roaring Dragon, The Glory of the Tang Dynasty, Autumn Cicada, The Destiny of White Snake, and so on.

In 2019, the anti-drug drama The Thunder, starring him was released and he won the Best Supporting Actor.

Basic Info

Wang Jingsong

Stage Name: Wang Jingsong
Chinese Name: Wang Jing Song / 王劲松
English Name: Chin-sung Wang
Place of Birth: Xuzhou, Jiangsu
Nationality: China
Birthday: November 15, 1967
Zodiac Sign: Scorpio
Height: 179cm (5’10”)
Weight: 65kg (143 lbs)
Blood Type: O
Fandom Name: squirrel / 小松鼠
Instagram:
Weibo: 演员王劲松

Facts

 1. Wang Jinsong’s agent is H&R Century Pictures Co.,Ltd.
 2. Education: he studied at the Jiangsu Drama School.
 3. He likes literature and jade.
 4. Likes to drink tea.
 5. In his free time, Wang Jinsong travels a lot and loves food and photography.

Drama

 • Wild Bloom(Xu You Ren)(TBA)
 • The Ingenious One(Qi Tian Feng)(TBA)
 • Being a Hero(Lin De Zan)(TBA)
 • Defying The Storm(Ling Wen Yue)(2022)
 • Love in Flames of War(Jin Cheng)(2022)
 • The Imperial Age(Liu Bo Wen)(2022)
 • Draw the Line(Chen Kang)(2022)
 • Decisive Victory(Chiang Kai-shek)(2021)
 • Refinement of Faith(Qian San Qiang)(2021)
 • Dreams and Glory(Chiang Kai Shek)(2021)
 • Faith Makes Great(Lao Qian)(2021)
 • Sunshine of My Life(Tang Qi Ren)(2021)
 • The Confidence(Chen Jing Yan)(2020)
 • Ultimate Note(Wu Er Bai / “Er Shu”)(2020)
 • Drawing Sword 3(Liu Bo Jun)(2020)
 • Renascence(Han Yu)(2020)
 • The Promise of Chang’an(Xiao Shang Yuan)(2020)
 • In a Class of Her Own(Feng Ji Chang)(2020)
 • Trace(Security Officer)(2020)
 • Autumn Cicada(Qingquan Shangye)(2020)
 • New World(Tian Huai Zhong)(2020)
 • Ever Night: Season 2(Master Qi Shan)(2020)
 • The Warring States Period(King Zhao of Yan)(2019)
 • Royal Nirvana(Lu Shi Yu)(2019)
 • Hot Blooded Youth(Shang Wei)(2019)
 • Detective Ke Chen(Bai Gui)(2019)
 • The Lost Tomb 2(Professor Qi)(2019)
 • The Thunder(Lin Yao Dong)(2019)
 • Pushing Hands(Mei Dao Yuan)(2019)
 • The Brightest Star in the Sky(Zheng Ya Jun)(2019)
 • Ruyi’s Royal Love in the Palace(Ula Nara Na’erbu)(2018)
 • The Dream And The Glory(Qiao Bu Chang)(2018)
 • The Destiny of White Snake(Bai Cao)(2018)
 • The Drug Hunter(Chu Tian Nan)(2018)
 • Legend of Fu Yao(Zhang Sun Jiong)(2018)
 • Desperate Way to Return(Li Xiao Min)(2018)
 • Assault Again(Ouyang Ru Shan)(2018)
 • New Smiling Proud Wanderer(Feng Qing Yang)(2018)
 • Growling Tiger, Roaring Dragon(Xun Yu)(2017)
 • Hot Hearts Black Earth(Ding Feng)(2017)
 • The Advisors Alliance(Xun Yu)(2017)
 • The Glory of Tang Dynasty II(Tang Su Zong)(2017)
 • The Glory of Tang Dynasty(Tang Su Zong)(2017)
 • Sparrow(Li Mo Qun)(2016)
 • Nirvana in Fire(Yan Que)(2015)
 • Orange Code(Yi Zhan Deng)(2015)
 • A Legend of Shaolin(Ji Kong)(2014)
 • All Quiet in Peking(Wang Pu Chen)(2014)
 • Sleek Rat, the Challenger(Gongsun Ce)(2013)
 • Bullet Hole(Xing Zi Liang)(2011)
 • Borrow Gun(Yu Ting)(2011)
 • National Anthem(Gu Yun Feng)(2010)
 • I’m a Boss(Ma Yi Ping)(2009)
 • Legend of Xiang Xi(Mr. Qu)(2007)
 • Hu Ju Long Pan(Shui Niu)(2007)
 • Ming Dynasty in 1566(Yang Jin Shui)(2007)
 • Imperial Guards(Zhu Youjian)(2006)
 • Heroic Legend(Sha Wu Ji)(2003)
Popularity
Top Contributer Edit this page
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *