Chinese Celebrity List >>>
Xu KaiZhao LusiYang Yang

Bai Fan (白凡) Profile

Bai Fan

Bai Fan(白凡), born on May 4, 1962, in Chongqing, is a Chinese actor.

In 1988, he appeared in his first work The Charming Detective.

His major works include Imminent Crisis, Pearl, Be My Princess, etc.

Basic Info

Bai Fan

Stage Name: Bai Fan
Chinese Name: 白凡
Place of Birth: Chongqing
Nationality: China
Birthday: May 04, 1962
Zodiac Sign: Taurus
Height: 178cm (5’10”)
Weight: 70kg (154 lbs)
Blood Type: O
Instagram:
Weibo: 白凡的空间

Facts

 1. Bai Fan’s agent is Endianchuangyi Media.

Drama

 • Defying the Storm(Bai Fei)(2022)
 • Life is a Long Quiet River(Ge Yue’s father)(2022)
 • Be My Princess(Mu Chong)(2022)
 • Medal of the Republic(Doctor Sun)(2021)
 • Brilliant Girls(Father Dai)(2021)
 • Fate(Xia Hong Yuan)(2020)
 • Knock on the Happiness Door(Director Yu)(2020)
 • No Regrets(Xiong Yi Guang)(2020)
 • My Dearest(Support Role)(2020)
 • Still Not Enough(Jiang Si Nian)(2020)
 • Anti-Fraud League(Kang Ji De)(2019)
 • Flavour It’s Yours(Lu Li Nong)(2019)
 • I Know Your Secret(Qiao Zhi Yuan)(2019)
 • The Emergence of First Love(Lu Hai)(2019)
 • To Cheer for Youth(Hu Zhen)(2018)
 • Youth(Tian Zhi Qiang)(2018)
 • The Fox’s Summer Season 2(Han Zhi Peng)(2017)
 • Modern Matchmaker(Ou Bing Hua)(2017)
 • The Fox’s Summer(Han Zhi Peng)(2017)
 • The Princess Wei Young(Li Xiao Ran)(2016)
 • Diamond Lover(Xiao Zhen Dong)(2015)
 • Heroes Flames(Bai Zhuang Zhu)(2014)
 • Mu Lan(Emperor Yang Jian)(2013)
 • Imminent Crisis(Du Lu Ning)(2012)
 • Beijing Love Story(Shao Hua Yang)(2012)
 • Da Ai Wu Sheng(Gao Yuan)(2011)
 • No.1 Landmark(Ning Lie Yu)(2010)
 • Jun Zi Hao Qiu(Tie Ying)(2007)
 • Han Wu Di(General Huo Qu BIng)(1996)
 • Helan Xue: Xixia Dynasty(Mei Cang’E Pang)(1995)
Popularity
Top Contributer Edit this page
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *