Chinese Celebrity List >>>
Cheng XiaoXu KaiWang Yibo

“CHUANG 2021” Second Elimination Rankings

CHUANG 2021 Second Elimination Ranking
 1. Zhou Keyu
 2. Santa
 3. Rikimaru
 4. Liu Yu
 5. Oscar
 6. Mika
 7. Patrick
 8. Lin Mo
 9. Bo Yuan
 10. Zhang Jiayuan
 11. Gan Wangxing
 12. Hiroto
 13. Cealan
 14. Nine
 15. Liu Zhang
 16. Wu Yuheng
 17. Ren Yinpeng
 18. Zhang Xingte
 19. Fu Sichao
 20. Zhang Xinyao
 21. Lelush
 22. Yu Gengyan
 23. Xie Xingyang
 24. Amu
 25. He Yifan
 26. Zeng Hanjiang
 27. Wei Ziyue
 28. Wu Hai
 29. Xue Bayi
 30. Zhang Teng
 31. Rong Yao
 32. Hu Yuetao
 33. Jing Long
 34. Gui Shangqi
 35. Ichika
 36. Nuo Yan
 37. Luo Yan
 38. Eisho
 39. Ye Haoran
 40. Han Peiquan
 41. Lu Dinghao
 42. Shao Mingming
 43. Li Luoer
 44. Yu Yang
 45. Wang Xiaochen
 46. Qu Boyu
 47. Jiang Dunhao
 48. Dai Shaodong
 49. Huang Kun
 50. Lai Lai
 51. He Zhenyu
 52. Xu Shaolan
 53. He Yijun
 54. Zhang Zhang
 55. Fan Zhener

AD
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *