Chinese Actor List >>>
Xu KaiWang XingyueChen Zheyuan

“CHUANG 2021” Third Elimination Rankings

Chuang 2021 3rd Eliminatin Rankings
 1. Liu Yu
 2. Santa
 3. Mika
 4. Rikimaru
 5. Patrick
 6. Caelan
 7. Nine
 8. Zhou Keyu
 9. Lin Mo
 10. Lelush
 11. Zhang Jiayuan
 12. Bo Yuan
 13. A.K. Liu Zhang
 14. Hiroto
 15. Gan Wangxing
 16. Zhang Xingte
 17. Oscar
 18. Xue Bayi
 19. Wu Yuheng
 20. Zhang Xinyao
 21. Fu Shichao
 22. Ren Yinpeng
 23. Yu Gengyan
 24. Amu
 25. Hu Yetao
 26. Jing Long
 27. Zeng Hanjiang
 28. Xie Xingyang
 29. Wu Hai
 30. He Yifan
 31. Wei Ziyue
 32. Zhang Teng
 33. Rong Yao
Spread the love
Related Posts
Show More

Responses

Required fields are marked *

 1. Hi into1 biggest fans whole show is
  a very Liu yu, Santa, rikimaru, mika,nine, Lin mo, bo yuan, Zhang jiayuan,Patrick, Zhou keyu, ak Lin Zhang

 2. I would really love to see Rikimaru debut. He is such a superb dancer and, perhaps, the best in Chuang 2021. His personality is just so adorable and so lovable. He also comes across as someone so genuine and sincere. I always look forward to his performance. It is just so exciting to watch him. Jia you, Riki. Your fans love you.