Chinese Actor List >>>
Xu KaiDylan WangXiao Zhan

“CHUANG 2021” First Elimination Rankings

CHUANG 1st Elimination Ranking

1 Liu Yu
2 Santa
3 Rikimaru
4 Mika
5 Zhou Keyu
6 Lin Mo
7 Zhang Jiayuan
8 Caelan
9 Patrick
10 Reng Yinpeng
11 Oscar
12 Gan Wangxing
13 Liu Zhang
14 Wu Yuheng
15 Jing Long
16 NINE
17 Hiroto
18 Bo Yuan
19 Han Peiquan
20 Zhang Xinyao
21 Zhang Xingte
22 Yu Gengyin
23 Shao Mingming
24 Fu Sichao
25 Hu Yetao
26 Zhang Teng
27 AMU
28 Xue Bayi
29 Lelush
30 Xie Xingyang
31 He Yifan
32 Lai Lai
33 Lu Dinghao
34 Dai Shaodong
35 Li Luoer
36 Ye Haoran
37 Zeng Hanjiang
38 Luo Yan
39 Nuo Yan
40 Rong Yao
41 Yu Yang
42 Huang Kun
43 Wu Hai
44 Ichika
45 Fan Zhener
46 Wei Ziyue
47 He Zhenyu
48 Xu Shaolan
49 Eisho
50 Gui Shangqi
51 Zhang Zhang
52 Wang Xiaochen
53 Jiang Dunhao
54 Qu Boyu
55 He Yijun
56 David
57 Li Zekun
58 Lin Yuxiu
59 Li Jiahao
60 YUYA
61 Liu Tanghui
62 Yi Han
63 YUU
64 Li Jiaxiang
65 Lai Yaoxiang
66 Cao Zuo
67 Ling Xiao
68 Li Peiyang
69 Li Zhengting
70 Shingo
71 Lin Dow
72 RYO
73 Chen Junjie
74 Xiao Lihuan
75 Liu Yandongji
76 Zheng Mingxin
77 Liu Cong
78 Keiya
79 Gu Liulin
80 Wei Yujie
81 Andy
82 Akezhuli
83 Qian Zhengyu
84 Luke
85 Chen Ruifeng
86 Li Tailong
87 Jumpei
88 Xu Shengzi
89 Wang Zehao
90 Kazuma

AD

🔥“CHUANG 2021” Second Elimination Rankings

1+
Spread the love

Responses

Required fields are marked *

  1. Hello everyone! I hope you are all enjoyng the show. I have been reading the comments left and there are the following remarks I’d like to make. Regarding the 11 A Class members that the founders selected, I disagree with the ranking. In my opinion, age, nationality, and race shouldn’t be any criteia for selection, but it should be based primarily on talents – dancing and singing, as well as an easy-going personality to fit the International group standard that would appeal to anyone. I feel like MIka, Boyan, and Rikimaru are the best fits for this group because they are all talented, though need imrovement in certain areas, but still they stand out from all other trainees, and all three can be leaders of the newly formed international boy group. Another thing is that I don’t really understand what’s the purpose of the games they are involved with. I wish I could see more challenges and games where contestants can show they divers talents, not some childish games. Originality, uniqueness, innovation, and diveristy should be the things that the 11 people should be selected based on. I really want to see more games that show their various talents. Best regards.

    1+