Chinese Celebrity List >>>
Esther YuDylan WangZhao Lusi

Huang Zhizhong (黄志忠) Profile

Huang Zhizhong

Huang Zhizhong(黄志忠), born on March 5, 1969, in Heping District, Tianjin, is a Chinese actor.

In 2006, he became well known to the audience as Hai Rui in the historical drama Ming Dynasty in 1566.

His main works include New Drawing Swords, People’s Property, etc.

Basic Info

Huang Zhizhong

Stage Name: Huang Zhizhong
Chinese Name: Huang Zhi Zhong / 黄志忠
Place of Birth: Tianjin
Nationality: China
Birthday: March 05, 1969
Zodiac Sign: Pisces
Height: 180cm (5’10”)
Weight: 70kg (154 lbs)
Blood Type: O
Fandom Name: Xiao Huo Ban / 小伙伴
Instagram:
Weibo: 演员黄志忠

Facts

 1. Huang Zhizhong’s agent is Ten / Space.
 2. Education: Huang Zhizhong graduated from The Central Academy of Drama.
 3. He is a basketballl player before enter Entertainment Industury.
 4. Huang Zhizhong’s ex-wife is He Yin, an actress.
 5. He has a son, Huang Boyuan.
 6. Huang Zhizhong and He Yin’s got married on October 26, 1997.
 7. On September 26, 2002, He Yin gave birth to her son Bo Yuan.
 8. In January 2011, Huang Zhizhong and He Yin officially went through a divorce.

Drama

 • Win The Future(Zhou Rui’s father)(2021)
 • People’s Property(Lin Man Jiang)(2021)
 • Medal of the Republic(Yuan Long Ping)(2021)
 • Sweet Life(Luo Jiang)(2021)
 • With You(Director Zheng)(2020)
 • New Fortress Besieged(Lui Ke Rong)(2019)
 • Royal Nirvana(Emperor Xiao Jian)(2019)
 • The Glorious Era(Zheng Chao Shan)(2019)
 • Detective Ke Chen(Ke Chen)(2019)
 • The Dream And The Glory(Wang Fu Zhu Ren)(2018)
 • Great Expectations(Wang Fu)(2018)
 • Blue Shield(Ding Da)(2016)
 • Shanghai Dawn(Tian Ji Ye)(2015)
 • My Undercover Career(Guan Yu Da / Han Shan)(2014)
 • 49 Days Sacrifice(Meng Fan Ming)(2014)
 • Super 90s(Guan Qing Yang)(2012)
 • New Drawing Swords(Li Yun Long)(2011)
 • Love In The Family(Li Guo Qiang)(2011)
 • Jia Chang Cai(Liu Hong Chang)(2011)
 • Cold Arrow(Liu Qian Jin)(2009)
 • Kai Guo Qian Ye(Huang Zhi Zhong)(2009)
 • The Road We Have Taken(Yang Li Ren)(2009)
 • Shi Da Qi Yuan(Li He Ling)(2008)
 • Ming Dynasty in 1566(Prime Minister Hai Rui)(2007)
 • Imperial Guards(Wei Zhongxian / Li Jin Zhong)(2006)
 • Vigorous Life(Huang Shao Feng)(2006)
 • Da Zhai Men(Huang Li)(2001)
 • Idler: Sister Ma(Zhang Da Ling (ep. 72))(2000)
 • Cao Cao(Cao Zhi)(1999)

Film

 • Cloudy Mountain(Hong Yun Bing)(2021)
 • The Eight Hundred(Lao Hu Lu)(2020)
 • The Captain(Wang Mo)(2019)
 • Line Walker 2: Invisible Spy(Mr. Tong)(2019)
 • The Founding of an Army(Zhu De)(2017)
 • Our Time Will Come(Zou Tao Fen)(2017)
 • My War(Li Shun Liang)(2016)
 • China 1911(Situ Mei Tang)(2011)
 • Infernal Affairs III(Chin Ryo)(2003)

TV Show

 • Grade One Freshman(2015)
Popularity
Top Contributer Edit this page
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *