Chinese Celebrity List >>>
Zhao LusiDylan WangEsther Yu

Hu Ke (胡可) Profile

Hu Ke

Hu Ke(胡可), born December 1, 1975, in Jiaxing City, Zhejiang Province, is a Chinese actress and host.

In 2001, she started her acting career by starring in the TV series Legendary Li Cui Lian 2.

In 2005, Hu Ke was recognized by the audience for her acting skills when she played Niu Suyun in Moment in Peking.

Her main works include Ruyi’s Royal Love in the Palace, Legend of Fu Yao, You Are My Glory, etc.

Basic Info

Hu Ke

Stage Name: Hu Ke
Chinese Name: 胡可
Place of Birth: Jiaxing City, Zhejiang
Nationality: China
Birthday: December 01, 1975
Zodiac Sign: Sagittarius
Height: 164cm (5’4″)
Weight: 45kg (99 lbs)
Blood Type: A
Fandom Name: Ke Ke Fen / 可可粉
Instagram:
Weibo: 胡可

Facts

 1. Hu Ke’s agent is Huayi Brothers.
 2. Education: Hu Ke graduated from the Communication University Of China.
 3. Hu Ke’s husband is Sha Yi, an actor.
 4. Hu Ke has 2 sons, Sha Junbo and Sha Junliang.
 5. Sha Yi and Hu Ke started a romantic relationship while working together on the TV series “Go Around The World”.
 6. On February 20, 2011, they got married in Beijing.
 7. On July 16, 2011, Hu Ke gave birth to her son Sha Junbo.
 8. On August 19, 2014, Hu Ke gave birth to her son Sha Junliang.

Drama

 • Medal of the Republic(Yu Su)(2021)
 • You Are My Glory(Sister Ling)(2021)
 • Faith Makes Great(Xue Rong)(2021)
 • Hand in Hand(He Jing Hua)(2021)
 • The Centimeter of Love(Zhao Mei)(2020)
 • Trident(Sister Hua)(2020)
 • I Will Find You a Better Home(Feng Chun Hua)(2020)
 • Mr. Fighting(Shi Ru Jing)(2019)
 • Ruyi’s Royal Love in the Palace(Su Lü Yun)(2018)
 • The Rise of Phoenixes(Da Hua)(2018)
 • Legend of Fu Yao(Xuan Yuan Xiao)(2018)
 • Super Dad & Super Kids(Jin Zi)(2018)
 • Chinese Style Relationship(Liu Li Li)(2016)
 • Shi Li Xiang Da Jiu Fang(Yi Jiu Mei)(2015)
 • Liao Zhai New Compilation(Lian Suo in “Lian Suo”)(2015)
 • 19th Sister Gan(Zhao Bai Qian)(2015)
 • Little Beast Flowershop(Ye Qing)(2015)
 • Love’s Relativity(Lu Yang)(2014)
 • Lanterns(Mei Shan)(2014)
 • Four Literary Masters(Xu Hong)(2014)
 • Jue Ze(Huang You Lan)(2012)
 • Judgement of Hong Wu(Princess An Qing)(2012)
 • Water Margin(Gu Dasao / “Diyin”)(2011)
 • Journey to the West(Princess “Iron Fan”)(2011)
 • Fengsheng Chuanqi(Lin Ying Chun)(2010)
 • Golden Marriage 2(Liu Tie Mei)(2010)
 • Remembrance Of Dreams Past(Jin Ling Zhi)(2009)
 • The Wedding(Host)(2009)
 • Hot Love(Lu Ping Xiang)(2009)
 • Dongfang Shuo(Princess Ping Yang)(2008)
 • Royal Tramp(Su Quan)(2008)
 • Fairy Couple(Fifth Fairy)(2007)
 • Jian Xing Tian Xia(Liu Wu Shuang)(2007)
 • Red Streamer(Yuan Jing Ru)(2007)
 • Wing Chun(Jiu Gu Niang)(2006)
 • Moment in Peking(Niu Su Yun)(2005)
 • New Strange Stories from Liao Zhai(Zhang Xiao Man)(2005)
 • Four and a half Weeks before the Wedding(Ding Ding)(2004)
 • The Tale of the Romantic Swordsman(Chu Chu)(2004)
 • Affair of Half a Lifetime(Shi Cui Zhi)(2002)
 • The Best Clown Under The Sky(Princess Wu)(2002)
 • Legendary Li Cui Lian 2(Li Cui Lian)(2001)
 • Storm of the Dragon(Ya Ya)(2000)

Film

 • Revival(Ji Dong Mei)(2022)
 • My Country, My Parents(Wine wife)(2021)
 • Push and Shove(Vet)(2019)
 • Goddesses in the Flames of War(Kaishui Xi Shi)(2018)
 • In Love With a Monster(Mrs. Lin)(2018)
 • All for Love(Nurse)(2012)
 • Sky Fighters(Xi Mu Yu)(2011)

TV Show

 • Viva La Romance 4(2020)
 • Xiang Wang De Xing Ju(2019)
 • Amazing Mums: Season 2(2018)
 • Super Mom Season Two(2017)
 • With You Along the Way Season 2(2016)
Popularity
Top Contributer Edit this page
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *