R1SE – Chasing Light (赤脚追光)

Lyrics chì jiǎo zhuī guāng – R1SELyricist: táng tiánComposer: sususuArranger: chén mù dí @TalentUnionProducer: chén mù dí @TalentUnion/sususuGuitar: hú chénBass: chén mù dí @TalentUnionBacking Vocals:…

R1SE – Endless voices (声声不息)

Lyrics shēng shēng bú xī – R1SELyricist jiāo dōngComposer: sususuArranger: nencol/sususuProducer: sususuSampling Engineer: KyleSound Engineer: hé xīn @yīn hé bǎi nàMixing/Master: hé xīn @yīn hé…

R1SE – Stars Soaked in Rice (星星泡饭)

Lyrics xīng xīng pào fàn – R1SEChief Operating: WAJIJIWAProduction Company: WAJIJIWAComposer: xiǎo xióng @shí guāng liè chē TimeExpressLyricist: wú gū érArranger: xiǎo xióng @TimeExpressProducer: sususuOP:TimeExpress…

R1SE – Never Surrender

Lyrics Never Surrender – R1SEshǒu xí yùn yíng :WAJIJIWAzhì zuò gōng sī :WAJIJIWAComposer: xuē bó tèLyricist: yuán hào nánArranger: xuē bó tèProducer: xuē bó tèSound…

R1SE – Madmen (疯子)

Lyrics fēng zǐ – R1SEChief Operating: WAJIJIWAProduction Company: WAJIJIWAComposer: R1SEzhōu zhèn nán &R1SEyáo chēn &R1SEzhào lěiLyricist: wú gū érRap Lyricist:R1SEzhōu zhèn nán &R1SEyān xǔ jiā…

R1SE – No small roles (角儿无大小)

Lyrics jiǎo ér wú dà xiǎo – R1SEChief Operating: WAJIJIWAProduction Company: WAJIJIWALyricist: jiāo dōngComposer: sususuArranger: sususuProducer: sususuSound Engineer: hé xīn @yīn hé bǎi nàMixing/Mastering: Alan…

  • Pages:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4