R1SE – Have Fun

Lyrics HAVE FUN – R1SELyricist: xiǎo jiǎoComposer: Urban Cla6ix (Park Junsu, Jung yeonhun)OP :MAICN,CO,LTDSP :bǎi dài yīn lè bǎn quán dài lǐ (běi jīng )yǒu…

R1SE – Twelve(十二)

Lyrics Twelve – R1SELyricist: R1SEzhōu zhèn nán &R1SEliú yě &R1SEzhào lěiRap:R1SEzhōu zhèn nán &R1SEyān xǔ jiā &R1SEyáo chēnOriginal Lyricist: Urban Cla6ix (Park Junsu, Jung yeonhun)Composer:…

R1SE – WORLD WORLD WORLD

Lyrics WORLD WORLD WORLD – R1SEChinese Lyricist: lǚ háng tuán kǒng yī chán /lǚ háng tuán wéi wěiOriginal Lyricist: Soma Genda/Daniel KimComposer: Soma Genda/Daniel KimOP:Soundgraphics…

R1SE – No One Should be Stingy(谁都别吝啬)

Lyrics Noone Should be Stingy- R1SEChinese Lyricist: huǒ xīng diàn táiLyricist: Kevinyōu Charge/Mats Ymell/Debbie Blackwell/Hide NakamuraComposer: Kevin Charge/Mats Ymell/Debbie Blackwell/Hide NakamuraArranger: Kevin ChargeProducer: huǒ xīng…

R1SE – R.1.S.E

Lyrics R.1.S.E – R1SELyricist: dài yuè dōng /ní yìComposer: Woo Min Lee “collapsedone” /Justin Reinstein/ Drew Ryan Scott/Sean Michael AlexanderArranger: Woo Min Lee “collapsedone”Music Director:…

R1SE – Wu Kui(无愧)

Lyrics Wu Kui – R1SELyricist: zhào yīng junComposer: zhào yīng junProducer: zhào yīng junArranger: sòng tāoGuitar: sòng tāo 、zhào yīng junBacking Vocals: zhào yīng junbass:…

  • Pages:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4