R1SE – Shao Nian Ru Gu(少年如故)

https://www.youtube.com/watch?v=gdx9_uvJTdI

Lyrics

shǎo nián rú gù – R1SE
Vocal: R1SE(hé luò luò, zhái xiāo wén,liú yě, rèn háo, zhào lěi )
Composer:lín hǎi
Lyricist:chéng yī &hé sī wēi
Arranger:lín hǎi &SEVEN
Producer:lín hǎi
Mixing:lín hǎi
hé luò luò :
xiāo sè fēng zhōng yì dāng chū lù huá nóng bō yún jiàn wù
qīng hán yǔ lǐ wàng qián lù mù sè chén bú zhī guī tú
zhái xiāo wén :
yī cháo qǐ jiù mèng luò xuè rě bàn shēng qīng fù
bú jiào mìng shù qī chǔ
rèn háo :
cāng máng jiān zhèng xié shū tú jǔ bēi jiāng qǔ fù
xiāo sǎ wèi zhì mò lù
liú yě :
fēng zhèn zhèn wǎn kuáng lán jiāng hú fēn zhēng rú tú
qiě jiāng qián chén wǎng gù
zhào lěi :
yī shēng shēng yì yú xīn shǎo nián xuè xìng rú gù
dí shēng yōu yōu zhǎng sù
rèn háo :
wú biān luò mù yī huáng tǔ hóng shēng guò zhǎng gē dāng kū
wǎng shì rú yān mǐ zuò gǔ jiāng jìn jiǔ yī hú rù fù
hé luò luò :
lùn zhèng è rén yán kě bù zì jù jiē kè gǔ
cǎo mù fēng yuè wéi zú
liú yě :
mìng tú zhōng zì yǒu yīn guǒ dàn rù shì chén fú
hé lùn suì yuè róng rǔ
zhào lěi :
fēng zhèn zhèn wǎn kuáng lán jiāng hú fēn zhēng rú tú
qiě jiāng qián chén wǎng gù
zhái xiāo wén :
yī shēng shēng yì yú xīn shǎo nián xuè xìng rú gù
dí shēng yōu yōu zhǎng sù
All :
fēng zhèn zhèn wǎn kuáng lán jiāng hú fēn zhēng rú tú
qiě jiāng qián chén wǎng gù
yī shēng shēng yì yú xīn shǎo nián xuè xìng rú gù
dí shēng yōu yōu zhǎng sù
fēng zhèn zhèn wǎn kuáng lán jiāng hú fēn zhēng rú tú
qiě jiāng qián chén wǎng gù
yī shēng shēng yì yú xīn shǎo nián xuè xìng rú gù
dí shēng yōu yōu zhǎng sù
fēng zhèn zhèn wǎn kuáng lán jiāng hú fēn zhēng rú tú
qiě jiāng qián chén wǎng gù
yī shēng shēng yì yú xīn shǎo nián xuè xìng rú gù
dí shēng yōu yōu zhǎng sù

少年如故 – R1SE
演唱Vocal: R1SE(何洛洛&翟潇闻&刘也&任豪&赵磊)
作曲Composer:林海
作词Lyricist:澄一&何思薇
编曲Arranger:林海&SEVEN
制作人Producer:林海
混音Mixing:林海
何洛洛:
萧瑟风中忆当初露华浓拨云见雾
轻寒雨里望前路暮色沉不知归途
翟潇闻:
一朝起旧梦落血惹半生倾覆
不觉命数凄楚
任豪:
苍茫间正邪殊途举杯将曲赋
潇洒未至陌路
刘也:
风阵阵挽狂澜江湖纷争如荼
且将前尘罔顾
赵磊:
一声声义于心少年血性如故
笛声悠悠长诉
任豪:
无边落木依黄土鸿声过长歌当哭
往事如烟弭作古将进酒一壶入腹
何洛洛:
论正恶人言可怖字句皆刻骨
草木风月为卒
刘也:
命途中自有因果但入世沉浮
何论岁月荣辱
赵磊:
风阵阵挽狂澜江湖纷争如荼
且将前尘罔顾
翟潇闻:
一声声义于心少年血性如故
笛声悠悠长诉
合:
风阵阵挽狂澜江湖纷争如荼
且将前尘罔顾
一声声义于心少年血性如故
笛声悠悠长诉
风阵阵挽狂澜江湖纷争如荼
且将前尘罔顾
一声声义于心少年血性如故
笛声悠悠长诉
风阵阵挽狂澜江湖纷争如荼
且将前尘罔顾
一声声义于心少年血性如故
笛声悠悠长诉

0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *