2022 Chinese Drama List

Lin Yongjian (林永健) Profile

Lin Yongjian

Lin Yongjian(林永健), born on February 14, 1969, in Qingdao, Shandong Province, is a Chinese actor.

His major works include Wang Gui and Anna, Pride and Price, etc.

Basic Info

Lin Yongjian

Stage Name: Lin Yongjian
Chinese Name: Lin Yong Jian / 林永健
Place of Birth: Qingdao, Shandong
Nationality: China
Birthday: February 14, 1969
Zodiac Sign: Aquarius
Height: 178cm (5’10”)
Blood Type:
Instagram:
Weibo: 林永健

Facts

 1. Lin Yongjian’s agent is Xitian Film & TV.
 2. Lin Yongjian’s wife is Chinese actress Zhou Dongqi.
 3. On January 8, 2003, they registered their marriage.
 4. In 2010, his son Lin Dajun was born.

Drama

 • Pride and Price(Lao Tui)(2022)
 • The Happy Life of People’s Policeman Lao Lin(Lin Da Lu)(2021)
 • Medal of the Republic(Support Role)(2021)
 • Decisive Victory(Nie Rong Zhen)(2021)
 • Refinement of Faith(Lin Yong Gui)(2021)
 • Faith Makes Great(Zhang Jue Qian)(2021)
 • Unbending Will(Li Ai Min)(2020)
 • The Warring States Period(King Huai of Chu)(2019)
 • We Are Family(Yue Yong Qiang)(2019)
 • The Land of Hope(Tian Jia Wang)(2019)
 • Chong Er’s Preach(Duke Mu of Qin)(2019)
 • Mystery of Antiques(Guest Role)(2018)
 • Happy Photo Studio(Su Wan Liang)(2017)
 • Ordinary Person Character(Zhan Da Peng)(2017)
 • Big Judge(Wang De Zhong)(2016)
 • Cupid Above(You Bin)(2015)
 • Mr Guo’s Love(Guo Dong Sheng)(2015)
 • Wrath of the Wolf(Zhao Guan Ke)(2014)
 • Warriors of the City(Wei Jiu Feng)(2014)
 • Nie Rongzhen(Nie Rongzhen)(2013)
 • Midday Sun(Liu Zhong)(2013)
 • Agent X(Li Da Shan)(2013)
 • When Purity Meets Reality(Zheng Xian Shi)(2013)
 • Jue Ze(Su Cong En)(2012)
 • Oil Patient(Cheng Da Yuan)(2012)
 • Happiness Comes Knocking(Wang Wen Sheng)(2011)
 • The Legend of Meng Lai Cai(Meng Lai Cai)(2010)
 • Before Dawn(Tan Zhong Shu)(2010)
 • Wang Gui and Anna(Wang Gui)(2008)
 • Golden Marriage(Zhuang Yu Xin)(2007)
 • Liu Laogen’s Big Stage(Ma Gu)(2007)
 • My Own Swordsman(Bai Mei)(2006)
 • Papa, Can You Hear Me Sing?(Boss Zheng)(2005)
 • Shao Nian Bao Qin Wang(Yue Zheng Kuang)(2005)
 • The Eloquent Ji Xiaolan: Season 2(Lu Zhao)(2003)
 • Jie Hun Shi Nian(Liu Xiao Dong)(2002)
 • The Party Member Sister Ma(Mr. Liao)(2002)
 • He Ping Nian Dai(Liu Jin Long)(1996)

Film

 • The Battle at Lake Changjin(Deng Hua)(2021)
 • See You See Me(Pawnshop boss)(2020)
 • The Taste of Apple(Li Bao Guo)(2018)
 • Buddies In India(King of the Golden Horn)(2017)
 • Back To 1942(Lao Yue)(2012)
 • Hsue-shen Tsien(Nie Rong Zhen)(2012)
 • Beginning of the Great Revival(Lu Zheng Xiang)(2011)
 • A Battle of Wits(Cai Qiu)(2006)
 • The 601st Phone Call(Celebrity)(2006)

TV Show

 • Where Are We Going, Dad? Season 3(2015)
Popularity
Top Contributer Edit this page
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *