2024 Chinese Drama List

SING – Ji Xian Feng(吉先锋)

Lyrics

jí xiān fēng – SING
Lyricist:mì yǎ 、jiāo shí sān 、jìng zhī
Composer: jīng shì jié
Arranger: luò jié
Mixing Engineer:mù yǒng jié
Mastering: wáng yǔ xiáng
Producer: mì yǎ
Supervisor: lǐ míng
OP:mì yǎ yīn lè
Published by: TME
lín huì :
xiǎo píng guǒ dà xiāng jiāo
táng guǒ huā shēng dà hóng zǎo
jiǎng shēn :
guò dà nián shǔ lái bǎo
fán nǎo tǒng tǒng dōu diū diào
xǔ shī yīn :
19nián jǔ gāo gāo
wěn wěn bǎ wǒ jiāo jiē hǎo
qín yú :
měi hǎo 2020
lái gè rè shēn cāo
wú yáo :
dài lǐ mào chuān qí páo
kā fēi jiù zhe dà zhēng jiǎo
biān lì :
guó rén zǒu tiān dì jiān
yǔ shuí dōu néng dǎ jiāo dào
chén lì :
tián mì mì xǐ méi shāo
yān huā pào zhú zhèn tiān gāo
lín huì :
bài jí xiáng hā hā xiào
lín huì 、jiǎng shēn 、xǔ shī yīn :
ràng wǒ chā huì ér yāo
All :
hóng bāo dà hóng bāo
jí shí yǔ ér piāo
jí gè lóng dōng qiāng dōng qiāng
xìng fú jiē jiē gāo
màn tiān dà hóng bāo
jí xiān fēng bào dào
bǎo wèi zuì měi zhōng guó hóng
wǒ men zuò dé dào
hóng bāo dà hóng bāo
jí xiáng hǎo yù zhào
jí gè lóng dōng qiāng dōng qiāng
miǎo zàn nǐ zuì háo
màn tiān dà hóng bāo
jí xiān fēng bào dào
jǔ guó tóng qìng lè táo táo
gōng zhù xīn nián hǎo
biān lì :
dài lǐ mào chuān qí páo
kā fēi jiù zhe dà zhēng jiǎo
xǔ shī yīn :
guó rén zǒu tiān dì jiān
yǔ shuí dōu néng dǎ jiāo dào
chén lì :
tián mì mì xǐ méi shāo
yān huā pào zhú zhèn tiān gāo
wú yáo :
bài jí xiáng hā hā xiào
wú yáo 、jiǎng shēn 、xǔ shī yīn :
ràng wǒ chā huì ér yāo
All :
hóng bāo dà hóng bāo
jí shí yǔ ér piāo
jí gè lóng dōng qiāng dōng qiāng
xìng fú jiē jiē gāo
màn tiān dà hóng bāo
jí xiān fēng bào dào
bǎo wèi zuì měi zhōng guó hóng
wǒ men zuò dé dào
hóng bāo dà hóng bāo
jí xiáng hǎo yù zhào
jí gè lóng dōng qiāng dōng qiāng
miǎo zàn nǐ zuì háo
màn tiān dà hóng bāo
jí xiān fēng bào dào
jǔ guó tóng qìng lè táo táo
gōng zhù xīn nián hǎo
qín yú (Harmony :jiǎng shēn 、xǔ shī yīn ):
jí xiān fēng ruì zhì guǒ duàn yùn chóu wéi wò zài shǒu zhōng
jiǎng shēn (Harmony :qín yú 、xǔ shī yīn ):
jí xiān fēng shǒu hù zhī lì chōng fēng zài qián jí rú fēng
qín yú (Harmony:jiǎng shēn 、xǔ shī yīn ):
jí xiān fēng kàn wǒ qīng sōng zhāo jià yǒu móu yǒu yǒng
jiǎng shēn (Harmony:qín yú 、xǔ shī yīn ):
jí xiān fēng wú jù wǒ qì shì rú hóng
qín yú 、jiǎng shēn :
wǒ men jí hé wán bì
jiǎng shēn :
suí shí dōu dài mìng
qín yú :
bǎo hù nǐ de tuō fù zuì qiáng jīng yīng de zhàn lì
jiǎng shēn :
bú shì zài yóu xì gèng bú huì táo bì
qín yú :
shēn qū zhù chéng tiě bì
All :
jí xiān fēng chū jī
All:
hóng bāo dà hóng bāo
jí shí yǔ ér piāo
jí gè lóng dōng qiāng dōng qiāng
xìng fú jiē jiē gāo
màn tiān dà hóng bāo
jí xiān fēng bào dào
bǎo wèi zuì měi zhōng guó hóng
wǒ men zuò dé dào
hóng bāo dà hóng bāo
jí xiáng hǎo yù zhào
jí gè lóng dōng qiāng dōng qiāng
miǎo zàn nǐ zuì háo
màn tiān dà hóng bāo
jí xiān fēng bào dào
jǔ guó tóng qìng lè táo táo
gōng zhù xīn nián hǎo

AD

吉先锋 –SING女团
作词(Lyricist):幂雅、椒十三、靖之
作曲(Composer):惊世杰
编曲(Arranger):洛劫
混音师(Mixing Engineer):慕永杰
母带工程(Mastering):王宇翔
制作人(Producer):幂雅
监制(Supervisor): 李鸣
OP:幂雅音乐
出品:腾讯音乐娱乐集团(TME)
林慧:
小苹果 大香蕉
糖果花生大红枣
蒋申:
过大年 鼠来宝
烦恼统统都丢掉
许诗茵:
19年举高高
稳稳把我交接好
秦瑜:
美好2020
来个热身操
吴瑶:
戴礼帽 穿旗袍
咖啡就着大蒸饺
边丽:
国人走天地间
与谁都能打交道
陈丽:
甜蜜蜜 喜眉梢
烟花炮竹震天高
林慧:
拜吉祥 哈哈笑
林慧、蒋申、许诗茵:
让我叉会儿腰
合:
红包大红包
吉时雨儿飘
吉个隆咚锵咚锵
幸福节节高
漫天大红包
吉先锋报到
保卫最美中国红
我们做得到
红包大红包
吉祥好预兆
吉个隆咚锵咚锵
秒赞你最壕
漫天大红包
吉先锋报到
举国同庆乐淘淘
恭祝新年好
边丽:
戴礼帽 穿旗袍
咖啡就着大蒸饺
许诗茵:
国人走天地间
与谁都能打交道
陈丽:
甜蜜蜜 喜眉梢
烟花炮竹震天高
吴瑶:
拜吉祥 哈哈笑
吴瑶、蒋申、许诗茵:
让我叉会儿腰
合:
红包大红包
吉时雨儿飘
吉个隆咚锵咚锵
幸福节节高
漫天大红包
吉先锋报到
保卫最美中国红
我们做得到
红包大红包
吉祥好预兆
吉个隆咚锵咚锵
秒赞你最壕
漫天大红包
吉先锋报到
举国同庆乐淘淘
恭祝新年好
秦瑜(合 :蒋申、许诗茵):
急先锋 睿智果断运筹帷幄在手中
蒋申(合:秦瑜、许诗茵):
急先锋 守护之力冲锋在前疾如风
秦瑜(合:蒋申 、许诗茵):
急先锋 看我 轻松招架有谋有勇
蒋申(合:秦瑜、许诗茵):
急先锋 无惧 我气势如虹
秦瑜、蒋申:
我们 集合 完毕
蒋申:
随时都待命
秦瑜:
保护你的托付 最强精英的战力
蒋申:
不是在游戏 更不会逃避
秦瑜:
身躯铸成铁壁
合:
急先锋出击
合:
红包大红包
吉时雨儿飘
吉个隆咚锵咚锵
幸福节节高
漫天大红包
吉先锋报到
保卫最美中国红
我们做得到
红包大红包
吉祥好预兆
吉个隆咚锵咚锵
秒赞你最壕
漫天 大红包
吉先锋报到
举国同庆乐淘淘
恭祝新年好

Spread the love
Related Posts
Show More

Responses

Required fields are marked *