NEXT Members Profile

NEXT (NEX7) is a Chinese boy group under YH Entertainment, consisting of Captain Zhu Zhengting, Fan Chengxiang, Huang Minghao (Justin), Bi Wenjun, Ding Zeren, Li…