Chinese Actor List >>>
Dylan WangArthur ChenXu Kai

SING – Xu Shiyin – Xin Zhuang(新装)

Lyrics

xīn zhuāng – xǔ shī yīn
Lyricist: xú yún xiāo
Composer: xú yún xiāo /xǔ shī yīn
Studio: yǒu mù yīn lè (Yum Music)
Producer: xú yún xiāo /sūn yǔ shū
Arranger: wáng dōng yǔ /lín yì háng
Session Vocal Producer: yuán wén ruì
Backing Vocals: dù jìng yíng
Guitar: lǐ dé
Vocal editors: chén hé chàng @Yum Studio
Mixing: chén hé chàng @Yum Studio
Co-ordinator: sūn yǔ shū
OP: QIGU CULTURE
Published by: QIGU CULTURE
tīng fēng xì yǔ luò chuāng qián
yuè míng rú jìng dú zhào zài yún jiān
liú xià jǐ shī piān
fān yǒng zài xīn tián
hé wéi wàng bú fù cóng qián
rì sè jiàn lù yìn mén qián
bái zhòu bú wén hé wéi xī yáng xié
kōng yōu yōu yī nián
yuè méng lóng wú mián
huā bú jiàn jun1 zhì hú miàn
mèng lǐ jiàn xīn zhuāng
zhī wéi děng jun1 lái xīn shǎng
jun1 yīng yǒu yǔ ér wú yīn shēng
xiàng wàng wéi yǒu cāng máng
qiě bú shuō yuàn wàng
huā luò yě wú fáng
dài wǒ shū zhuāng yǔ jun1 shuāng bìn rú shuāng
rì sè jiàn lù yìn mén qián
bái zhòu bú wén hé wéi xī yáng xié
kōng yōu yōu yī nián
yuè méng lóng wú mián
huā bú jiàn jun1 zhì hú miàn
mèng lǐ jiàn xīn zhuāng
zhī wéi děng jun1 lái xīn shǎng
jun1 yīng yǒu yǔ ér wú yīn shēng
xiàng wàng wéi yǒu cāng máng
qiě bú shuō yuàn wàng
huā luò yě wú fáng
dài wǒ shū zhuāng yǔ jun1 shuāng bìn rú shuāng
mèng lǐ jiàn xīn zhuāng
zhī wéi děng jun1 lái xīn shǎng
jun1 yīng yǒu yǔ ér wú yīn shēng
xiàng wàng wéi yǒu cāng máng
qiě bú shuō yuàn wàng
huā luò yě wú fáng
dài wǒ shū zhuāng yǔ jun1 shuāng bìn rú shuāng

AD

演唱:许诗茵
作词:徐云霄
作曲:徐云霄/许诗茵
音乐制作:有沐音乐(Yum Music)
制作人:徐云霄/孙宇舒
编曲:王东宇/林逸航
配唱制作人:袁文睿
和声:杜婧荧
吉他:李得
人声编辑:陈和畅@Yum Studio
混音师:陈和畅@Yum Studio
制作统筹:孙宇舒
OP:齐鼓文化
发行:齐鼓文化
听风细雨落窗前
月明如镜独照在云间
留下几诗篇
翻涌在心田
何为忘不复从前
日色渐露印门前
白昼不闻何为夕阳斜
空悠悠一年
月朦胧无眠
花不见君滞湖面
梦里见新装
只为等君来欣赏
君应有语而无音声
相望唯有苍茫
且不说愿望
花落也无妨
待我梳妆 与君双鬓如霜
日色渐露印门前
白昼不闻何为夕阳斜
空悠悠一年
月朦胧无眠
花不见君滞湖面
梦里见新装
只为等君来欣赏
君应有语而无音声
相望唯有苍茫
且不说愿望
花落也无妨
待我梳妆 与君双鬓如霜
梦里见新装
只为等君来欣赏
君应有语而无音声
相望唯有苍茫
且不说愿望
花落也无妨
待我梳妆 与君双鬓如霜

0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *